Wyłączenie plików Cookies może spowodować złe działanie strony:
- błędy podczas logowania
- brak możliwości logowania / rejestracji
- brak możliwości zakupów
- błędy w wyświetlaniu strony
- inne mniej lub bardziej uciążliwe, w zależności od ustawień


Usunięcie plików cookie spowoduje wylogowanie Cię ze stron internetowych. Możesz też stracić zapisane ustawienia.
- Otwórz Google Chrome na komputerze
- W prawym górnym rogu kliknij Więcej a potem Ustawienia
- Kliknij Prywatność i bezpieczeństwo, a potem Pliki cookie i inne dane witryn
- Kliknij Zobacz wszystkie dane witryn i uprawnienia, a potem Wyczyść wszystkie dane
- Aby potwierdzić, kliknij Wyczyść

Usuwanie wybranych plików cookie
- Otwórz Google Chrome na komputerze
- W prawym górnym rogu kliknij Więcej a potem Ustawienia
- Kliknij Prywatność i bezpieczeństwo a potem Pliki cookie i inne dane witryn
- Kliknij Zobacz wszystkie dane witryn i uprawnienia
- W prawym górnym rogu wyszukaj nazwę witryny
- Na prawo od niej kliknij Usuń
- Aby potwierdzić, kliknij Wyczyść

Usuwanie wybranych plików cookie
Jeśli nie zezwolisz na zapisywanie plików cookie, większość stron wymagających logowania nie będzie działać.

- Otwórz Google Chrome na komputerze
- W prawym górnym rogu kliknij Więcej a potem Ustawienia
- W sekcji „Prywatność i bezpieczeństwo” kliknij Pliki cookie i inne dane witryn
Wybierz opcję:

  • Zezwól na wszystkie pliki cookie
  • Blokuj wszystkie pliki cookie (niezalecane)
  • Blokuj pliki cookie innych firm w trybie incognito
  • Blokuj pliki cookie innych firm

Jeśli zablokujesz pliki cookie innych firm, wszystkie pliki cookie i dane innych witryn będą blokowane nawet wtedy, gdy dana witryna jest dozwolona na Twojej liście wyjątków.


Usuwanie wszystkich plików cookie
- W prawym górnym rogu okna przeglądarki Edge wybierz Ustawienia i nie tylko
- Wybierz kolejno pozycje Ustawienia Prywatność, wyszukiwanie i usługi
- W obszarze Wybierz pozycję wybierz elementy do wyczyszczenia w obszarze Wyczyść dane przeglądania Wyczyść dane przeglądania teraz
- W obszarze Zakres czasu wybierz zakres czasu z listy
- Wybierz opcję Pliki cookie i inne dane witryn, a następnie wybierz pozycję Wyczyść teraz
Wszystkie pliki cookie i inne dane witryn zostaną usunięte dla wybranego zakresu czasu. Spowoduje to wylogowanie z większości witryn.

Usuwanie plików cookie z określonej witryny
- W przeglądarce Edge wybierz Ustawienia i nie tylko Ustawienia Pliki cookie i uprawnienia witryny
- W obszarze Pliki cookie i przechowywane dane wybierz pozycję Zarządzaj plikami cookie i usuwaj je oraz dane witryn > Wyświetl wszystkie pliki cookie i dane witryn oraz wyszukaj witrynę, której pliki cookie chcesz usunąć
- Wybierz strzałkę w dół po prawej stronie witryny, której pliki cookie chcesz usunąć, a następnie wybierz pozycję Usuń
- Pliki cookie wybranej witryny zostaną usunięte. Powtórz ten krok dla każdej witryny, której pliki cookie chcesz Usunąć

Usuwanie plików cookie podczas zamykania przeglądarki
- W przeglądarce Edge wybierz Ustawienia i nie tylko Ustawienia Prywatność, wyszukiwanie i usługi
- W obszarze Wyczyść dane przeglądania wybierz pozycję Wybierz, co ma być czyszczone przy każdym zamknięciu przeglądarki
- Włącz przełącznik Pliki cookie i inne dane witryn

Po włączeniu tej funkcji za każdym razem, gdy zamkniesz przeglądarkę Edge, wszystkie pliki cookie i inne dane witryn zostaną usunięte. Spowoduje to wylogowanie z większości witryn.


W zależności od przeglądarki należy zastosować się do poleceń opisanych wyżej


W zależności od przeglądarki należy zastosować się do poleceń opisanych wyżej

Centrum Zwierzaka © 2023
Design By: WPS Group | Sklep na bazie OpenCart Centrum Zwierzaka © 2024